Badania

Celem badań jest rozpoznanie choroby zwyrodnieniowej stawów, wykluczenie innych rodzajów zapalenia stawów oraz innych przyczyn bólu i sztywności stawów, a także kontrola leczenia pod kątem możliwych działań niepożądanych.


Badania laboratoryjne

Nie ma swoistych badań laboratoryjnych, które pozwoliłyby rozpoznać chorobę zwyrodnieniową. Lekarz rozpoznaje chorobę na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, zdjęć rentgenowskich i czasem wyników badania płynu stawowego z zajętych stawów. Aby wykluczyć inne choroby i ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta, można zlecić następujące badania laboratoryjne:

  • oznaczenie czynnika reumatoidalnego (RF) przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP) -pozwalają rozpoznać reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i odróżnić tę chorobę od choroby zwyrodnieniowej;
  • badanie płynu stawowego - w celu wykrycia objawów infekcji stawów oraz obecności kryształów moczanu sodu (kwasu moczowego), które mogą wskazywać na dnę moczanową lub kryształów pirofosforanu wapnia, które mogą przyczyniać się do uszkodzenia stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów.
  • OB (odczyn Biernackiego - szybkość opadania krwinek czerwonych) - wykrywa stan zapalny w organizmie. Wysokie wartości występują w RZS, ale nie w chorobie zwyrodnieniowej;
  • oznaczenie białka C-reaktywnego (CRP) - kolejny wskaźnik stanu zapalnego, umożliwia ocenę aktywności choroby. Pomaga zróżnicować chorobę zwyrodnieniową i RZS: wysokie wartości występują w RZS, nie w chorobie zwyrodnieniowej;
  • morfologia krwi obwodowej - grupa badań, w których ocenia się czerwone i białe krwinki oraz ilość hemoglobiny. Może służyć do oceny objawów niepożądanych towarzyszących niektórym rodzajom terapii.
  • panel badań metabolicznych - grupa badań służących ocenie czynności nerek i wątroby pacjenta.


Inne badania

  • badania rentgenowskie zajętych stawów mogą wykazać utratę chrząstki stawowej i zwężenie szczeliny stawowej, ale we wczesnej fazie choroby mogą nie wykazywać istotnych zmian.
  • rezonans magnetyczny (MRI) także może służyć do obrazowania zajętych stawów.

 


Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 21.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.