Tkanka wyściełająca i amortyzująca stawy; tworzy również kształt nosa i uszu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 20.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.