Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

 


Co to są zakażenia skóry i ran?

Zakażenie skóry i ran powstaje, gdy tkanki te zostaną zaatakowane przez jeden lub kilka rodzajów drobnoustrojów. Zakażenie wywołuje odpowiedź układu immunologicznego i stan zapalny, uszkadza tkanki i opóźnia gojenie się ran. W wielu przypadkach zakażenie nie rozprzestrzenia się poza niewielki obszar (np. zakażone zadrapanie albo zapalenie mieszka włosowego) i ustępuje samoistnie. Jednak niektóre zakażenia nie ustępują, a pozostawione bez leczenia, mogą szerzyć się na okoliczne tkanki lub w głąb ciała. Czasem zakażenie może objąć inne narządy lub spowodować sepsę.

Skóra jest największym narządem organizmu i pierwszą linią obrony. Powierzchnia skóry, nawet czysta nie jest jałowa. Na jej powierzchni znajdują się drobnoustroje zwane florą fizjologiczną. Flora fizjologiczna tworzy dynamiczną barierę, która chroni przed innymi, bardziej szkodliwymi drobnoustrojami (patogenami). W każdej populacji występuje pewien odsetek nosicieli, u których szkodliwe drobnoustroje wypierają częściowo florę fizjologiczną i zasiedlają (kolonizują) np. śluzówki nosa. Zwykle flora fizjologiczna i kolonizujące patogeny nie wywołują choroby i nie prowokują odpowiedzi układu immunologicznego. Jeżeli jednak dojdzie do zranienia skóry lub osłabienia układu immunologicznego, drobnoustroje obecne na skórze mogą spowodować zakażenie rany lub skóry.

Rany powstają w następstwie przerwaniem ciągłości tkanek. Mogą to być powierzchowne skaleczenia, otarcia i zadrapania, ale też rany kłute, oparzenia, skutki zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych. Rodzaje drobnoustrojów powodujących zakażenia zależą od rozmiaru, głębokości rany i środowiska, w którym rana powstała oraz flory bakteryjnej obecnej na powierzchni skóry.

Skóra składa się z trzech warstw: zewnętrznej warstwy - naskórka, środkowej - skóry właściwej (zawierającej mieszki włosowe i gruczoły potowe) i wewnętrznej - tkanki tłuszczowej. Pod skórą leżą błony, które chronią tkankę łączną, mięśnie i kości. Rany mogą penetrować wszystkie te tkanki i umożliwiać szerzenie się w nich zakażeń drobnoustrojami z powierzchni skóry. Gojenie się ran jest złożonym procesem, w którym uczestniczy wiele układów, związków chemicznych i komórek oczyszczając ranę, łącząc jej brzegi oraz tworząc nowe tkanki i naczynia krwionośne.

Zakażenie skóry i rany zaburza proces gojenia i powoduje dodatkowe uszkodzenie tkanek. Może wystąpić u każdego, ale częściej zdarza się u osób, z niewydolnością krążenia,  u osób chorujących na cukrzycę, niedożywionych i prowadzi do wolniejszego gojenia się ran. Zakażenia, które dotyczą głęboko położonych tkanek (np. kości) oraz tkanek z osłabionym krążeniem, mogą być trudne do leczenia.

 


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 03.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.