Większość rutynowych badań diagnostycznych wymaga pobrania próbki krwi. Pomimo swej popularności, ta krótka procedura wydaje się wzbudzać w ludziach największe obawy.

Pojawiają się tu tak naprawdę dwa problemy: 1) psychiczny - lęk przed wbijaniem igły oraz 2) emocjonalny - patrzenie na wypływającą krew

Dla większości ludzi, pobieranie krwi, nie stanowi problemu, tylko drobną niedogodność. Inni, czują się niespokojni, i potrzebują specjalnego podejścia pomagającego w przejściu przez badanie. U niewielkiej grupy ludzi, stan żył powoduje, iż procedura staje się trochę trudniejsza ze względu na fakt, iż ich żyły są bardziej delikatne i wrażliwe po częstych kłuciach, lub po prostu trudne do znalezienia.

 


Artykuł ten, jest jednym ze zbioru artykułów zawierających rady dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych. W celu uzyskania wielu innych informacji na ten temat, patrz Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem, niepokojem, Rady dotyczące pobierania krwi, Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne


W tym artykule, rady na temat sprawienia badania krwi bardziej komfortowym i mniej stresującym, oferowane są przez doświadczonych specjalistów:

  • Saralyn Pruett, MT(ASCP), a phlebotomy supervisor in the Department of Laboratory Medicine and Pathology at the Mayo Foundation in Rochester, Minnesota;
  • Myra Daly, PT(ASCP), a phlebotomy supervisor, and Joan Kosiek, MT(ASCP)SH, a point-of-care consultant, both of Northwest Community Healthcare in Arlington Heights, Illinois; and 
  • Richard Flaherty, Executive Vice President of the American Association for Clinical Chemistry in Washington, DC.
    Informacje były wzięte również z książki Caregiving: A Step-by-Step Resource for Caring for the Person with Cancer at Home
    . Więcej rad znajduje się również w powiązanych artykułach: Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.12.2006

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.