Posiew krwi

Inne nazwy: Badanie mikrobiologiczne krwi
Oficjalna nazwa: Posiew krwi
Powiązane badania: Posiew moczu, Morfologia, Barwienie Grama, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, Poziom dopełniacza, Testy grypowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia drobnoustrojów (bakterii lub grzybów) obecnych we krwi pacjenta z objawami sepsy. Również w celu wykrycia obecności ciężkiej infekcji układowej, np. infekcyjnego zapalenia wsierdzia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli występują objawy sepsy, takie jak gorączka o nieustalonej przyczynie, hipotermia (temperatura ciała poniżej 36°C), dreszcze, leukocytoza, zmęczenie, krwotoczne wybroczyny skórne, podwyższone tętno, obniżone lub podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszony oddech. W przypadku podejrzenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Ponadto, posiew krwi może być pomocny w diagnostyce ciężkich zakażeń miejscowych, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, odmiedniczkowego zapalenia nerek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Dwie lub więcej próbek krwi pobranych z różnych miejsc wkłucia do żyły (zwykle są to wkłucia do różnych żył na ramieniu).


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.