p24

Inne nazwy: białko p24, p24
Oficjalna nazwa: Antygen p24
Powiązane badania: Stężenie cząstek wirusa HIV, CD4 i CD8, Oporność genotypowa, HIV Proviral DNA, HIV przeciwciała

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu sprawdzenia, czy w wyniku potencjalnej ekspozycji na wirus HIV doszło do zakażenia oraz w celu monitorowania odpowiedzi organizmu na leczenie HIV.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Gdy pacjent podejrzewa, że był narażony na kontakt z wirusem HIV; przynajmniej raz w życiu u osób w wieku 13-64 lata; raz w roku u osób z wysokim ryzykiem zakażenia HIV.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej lub z opuszki palca.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.