Kwas moczowy

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kwas moczowy
Powiązane badania: Analiza płynu stawowego, Analiza kamieni nerkowych

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi, co może stanowić objaw dny moczanowej, jak również w celu monitorowania stężenia kwasu moczowego podczas chemio - lub radioterapii. Badanie wykonuje się również w celu wykrycia wysokiego stężenia kwasu moczowego w moczu w celu rozpoznania przyczyny występowania kamieni nerkowych i monitorowania chorych z dną moczanową dla oceny ryzyka wystąpienia tych kamieni.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Podczas monitorowania przebiegu pewnych rodzajów chemioterapii lub radioterapii podczas leczenia choroby nowotworowej, w przypadku występowania bólu stawów lub innych objawów mogących wskazywać na dnę moczanową. Ponadto w sytuacji gdy występują nawracająco kamienie nerkowe lub istnieje wysokie ryzyko powstawania kamieni nerkowych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub mocz ze zbiórki dobowej (24-godzinnej).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Zasadniczo nie, jednak czasem zalecane jest pobranie krwi na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.