Hematokryt

Inne nazwy: Ht, Hct
Oficjalna nazwa: Hematokryt
Powiązane badania: Morfologia, RBC, Hemoglobina, Rozmaz krwi obwodowej, Liczba Retykulocytów, Wskaźniki gospodarki żelazem, Witamina B12, Szpik kostny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby sprawdzić, jaką część objętości krwi zajmują krwinki czerwone (RBC), w celu wykrywania, diagnostyki różnicowej i monitorowania zaburzeń, które mają wpływ na RBC. Badanie wykonuje się jako część rutynowych badań kontrolnych lub jeśli lekarz podejrzewa u pacjenta niedokrwistość (anemię) lub nadkrwistość.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane jako część badania morfologii krwi w ramach badań okresowych lub przy podejrzeniu występowania niedokrwistości (niski hematokryt) lub nadkrwistości (wysoki hematokryt); wykonywane w regularnych odstępach czasu w celu monitorowania postępu choroby lub oceny odpowiedzi na leczenie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub nakłucia opuszki palca (dorośli i dzieci) lub pięty (noworodki).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.