fFN

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Fibronektyna płodowa
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w ocenie ryzyka przedwczesnego porodu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się pomiędzy 22 a 35 tygodniem ciąży, w przypadku występowania objawów przedwczesnego porodu; czasem u osoby która urodziła przedwcześnie w poprzedniej ciąży lub ciężarnej z przedwczesnym skróceniem szyjki macicy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka wydzieliny pochwowej lub szyjkowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

W zasadzie nie, ale aby zmniejszyć ryzyko zafałszowania wyniku należy wstrzymać się od kontaktów seksualnych przez 24 godziny przed pobraniem materiału.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.