Białko C i białko S

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Białko C, czynnościowe lub antygen, białko S, czynnościowe lub antygen (wolne lub całkowite)
Powiązane badania: Czynnik V Leiden i mutacja genu protrombiny 20210, Czynnik V Leiden, PT 20210, Homocysteina, Antykoagulant toczniowy, Antytrombina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wyjaśnienia przyczyny incydentu zakrzepowego, w celu określenia czy u pacjenta występuje dziedziczny albo nabyty niedobór białka C lub białka S.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku niewyjaśnionego incydentu zakrzepowo-zatorowego, w przypadku znacznych zaburzeń krzepnięcia u noworodka, takich jak rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) lub plamica piorunująca, czasami również jeżeli u bliskiego krewnego pacjenta występuje dziedziczny niedobór białka C lub białka S.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Przed pobraniem próbki musi upłynąć co najmniej 10 dni od ostatniego epizodu zakrzepowego i dwa tygodnie od czasu odstawienia doustnego leczenia przeciwzakrzepowego.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.