Troponiny

Inne nazwy: cTnI, cTnT
Oficjalna nazwa: Sercowa troponina I, sercowa troponina T
Powiązane badania: CK, CK-MB, Mioglobina, Markery sercowe

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 
 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Badania troponiny I lub T zleca się przede wszystkim u pacjentów z bólem w klatce piersiowej, w celu wykluczenia lub potwierdzenia zawału serca albo innego uszkodzenia mięśnia sercowego. W praktyce laboratoryjnej stosuje się oznaczanie jednej z troponin I lub T. Oba te w niektórych przypadkach mogą być zastąpione oznaczaniem stężenia CK-MB masy. Troponinę można zlecić jako jedyne badanie albo razem z innym - wczesnym, ale nieswoistym dla serca markerem jakim jest mioglobina. Badanie sercowych troponin I lub T jest badaniem z wyboru ponieważ te markery są najbardziej swoiste dla mięśnia serca i wypiera oznaczenia innych markerów.

Oznaczenie to pozwala rozpoznać zawał serca, ocenić rozległość uszkodzenia serca, wybrać optymalną strategię postępowania leczniczego, a także odróżnić zawał serca od bólu w klatce piersiowej z innej, niesercowej przyczyny. Troponina jest badaniem z wyboru u osób, które zgłaszają się do lekarza późno i u których objawy, takie jak ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, poty, ból promieniujący do ramion, barków, żuchwy lub szyi, nudności lub zawroty głowy trwają dłużej niż dzień. Stężenie troponiny we krwi będzie wciąż podwyższone y, jeśli objawy te są spowodowane uszkodzeniem mięśnia serca.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Badanie troponin, czasami razem z innymi markerami sercowymi (CK, CK-MB lub mioglobiną) zleca się zwykle u pacjenta z przedłużającym się bólem w klatce piersiowej lub innymi objawami, które mogą świadczyć o uszkodzeniu mięśnia serca. Najczęściej badanie troponiny powtarza się 2-3-krotnie w ciągu 6 - 12 godzin. U osób ze stabilną dławicą piersiową (z pojawiającym się w przewidywalnych okolicznościach bólem w klatce piersiowej, który ustępuje po odpoczynku i zażyciu odpowiednich leków) można zlecić badanie troponiny, jeśli objawy ulegają zaostrzeniu, występują w spoczynku albo nie ustępują po zażyciu leków. Takie zaostrzenie objawów oznacza, że dławica piersiowa staje się niestabilna, co wiąże się ze znacznie większym ryzykiem zawału serca lub innego poważnego incydentu wieńcowego w przyszłości.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale  Zakresy referencyjne i ich znaczenie.

 

Prawidłowe stężenie troponiny we krwi jest bardzo niskie, nawet niewielki wzrost stężenia może świadczyć o uszkodzeniu mięśnia serca. Jeśli pacjent ma znacznie podwyższone stężenie troponiny i inne objawy kliniczne, np. zmiany w EKG (elektrokardiogram, zapis rytmu serca), najprawdopodobniej jest to związane z zawałem serca lub inną formą uszkodzenia mięśnia serca. Jeśli stężenie troponiny jest prawidłowe u pacjenta z bólem w klatce piersiowej lub/i stabilną dławicą piersiową, prawdopodobnie nie doszło do uszkodzenia serca.

Stężenie troponiny pozostaje podwyższone przez 1-2 tygodnie po zawale serca. Uszkodzenie mięśni szkieletowych (np. zastrzyki domięśniowe, urazy, znaczny wysiłek fizyczny, uszkodzenie mięśni szkieletowych przez leki) nie wpływa na stężenie troponin sercowych. Stężenie troponin może wzrosnąć po intensywnym wysiłku fizycznym, co nie wiąże się z żadnymi objawami choroby serca i nie ma znaczenia klinicznego.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć? 

Zwiększone stężenie troponin nie powinien być jedynym parametrem wykorzystywanym w celu rozpoznania lub wykluczenia zawału serca. Istotne są dane z wywiadu lekarskiego oraz zapis EKG obok danych dotyczących seryjnie wykonywanych oznaczeń troponin, które mogą być trwale podwyższone lub wykazywać wzrost i/lub spadek w ciągu kilku godzin. Niektóre osoby z zawałem serca (specyficzne zmiany w zapisie EKG) mogą mieć jeszcze prawidłowe stężenie troponiny, co świadczy o wczesnej fazie zawału. Natomiast niektóre osoby z podwyższonym stężeniem troponiny nie muszą mieć ewidentnych objawów uszkodzenia mięśnia serca. Stężenie troponiny może wzrastać w przypadku ostrych lub przewlekłych chorób takich, jak zapalenie mięśnia sercowego, wrodzona niewydolność serca, ciężkie infekcje, choroby nerek, zapalenie skórno-mięśniowe i zapalenie wielomięśniowe.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.