Tyreoglobulina

Inne nazwy: Tg
Oficjalna nazwa: Tyreoglobulina (Tg)
Powiązane badania: TSH, T4, Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie, Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie służy do oceny skuteczności leczenia i wykrywania wznowy niektórych rodzajów raka tarczycy; rzadziej jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny nadczynności i niedoczynności tarczycy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Oznaczenie stężenia tyreoglobuliny wykonuje się przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia raka tarczycy, przed i po leczeniu jodem radioaktywnym oraz regularnie, aby sprawdzić, czy nie doszło do wznowy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.