Sirolimus

Inne nazwy: Rapamycyna (często stosuje się też nazwę handlową - MedlinePlus Drug Information)
Oficjalna nazwa: Sirolimus
Powiązane badania: Terapeutyczne monitorowanie leków, Cyklosporyna, Tacrolimus, BUN, Kreatynina, Elektrolity, Panel badań

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu określenia stężenia leku sirolimus we krwi dla późniejszego ustalenia dawkowania, zachowania stałego stężenia terapeutycznego oraz ewentualnego wykrycia stężenia toksycznego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Niezwłocznie po rozpoczęciu podawania leku sirolimus oraz każdorazowo w przypadku zmiany dawkowania; z początku w krótkich odstępach czasu, następnie w rzadszych, regularnych odstępach w celu monitorowania stężenia w czasie; w przypadku podejrzenia zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia w organizmie pacjenta.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Próbkę pobiera się 12 godzin po podaniu poprzedniej dawki leku i bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki, lub też według zalecenia lekarza.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.