Prolaktyna

Inne nazwy: PRL
Oficjalna nazwa: Prolaktyna
Powiązane badania: FSH, LH, DHEAS, Testosteron, Estrogeny, Progesteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane celem oceny czy występują podwyższone stężenia prolaktyny (lub rzadziej obniżone).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane wtedy, kiedy występują objawy podwyższonego stężenia prolaktyny, takie jak mlekotok i/lub zaburzenia widzenia, bóle głowy. Oznaczenia stężenia stężenia prolaktyny wykonuje się również w diagnostyce przyczyn niepłodności, oraz jako badanie uzupełniające w diagnostyce niskiego stężenia testosteronu u mężczyzn, a także w celu monitorowania nawrotu nowotworu wytwarzającego prolaktynę.


Jak pobiera się próbkę krwi do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, chociaż trzeba pamiętać aby krew została pobrana do badania nie wczesniej niż 3-4 godzin po obudzeniu się.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.