Potas

Inne nazwy: K
Oficjalna nazwa: Potas
Powiązane badania: Chlorek, Sód, CO2, Elektrolity, Aldosteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby sprawdzić, czy stężenie potasu pozostaje w zakresie wartości prawidłowych, w ocenie zaburzeń elektrolitowych; w ocenie przewlekłej lub ostrej hiperkaliemii (wysokiego stężenia potasu) lub hipokaliemii (niskiego stężenia potasu).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako część rutynowego badania lekarskiego; w przypadku objawów takich, jak osłabienie i/lub zaburzenia rytmu serca albo przy podejrzeniu zaburzeń równowagi elektrolitowej; regularnie u pacjentów, których choroba (np. nadciśnienie tętnicze lub choroba nerek) lub przyjmowane leki mogą wpływać na poziom potasu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.