OB

Inne nazwy: Odczyn opadania krwinek, Odczyn Biernackiego
Oficjalna nazwa:
Powiązane badania: Białko C-reaktywne, ANA, Czynnik reumatoidalny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu wykrycia jednego z zaburzeń przebiegających z niszczeniem lub niedoczynnością organów lub tkanek, w tym zakażeń, stanów zapalnych, nowotworów, i/lub w celu monitorowania postępu tych chorób lub oceny skuteczności ich leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadkach kiedy lekarz podejrzewa występowanie jednego z wyżej wymienionych stanów oraz w ramach monitorowania przebiegu zapalenia tętnicy skroniowej, polimialgii reumatycznej lub reumatoidalnego zapalenia stawów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew jest pobierana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.