Antykoagulant toczniowy

Inne nazwy: Antykoagulant tocznia, LA (lupus anticoagulant)
Oficjalna nazwa: Antykoagulant toczniowy
Powiązane badania: Przeciwciała antyfosfolipidowe, PTT, Przeciwciała antykardiolipinowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pomaga w ustaleniu przyczyny przedłużonego aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), stanów zakrzepowych i/lub powtarzających się poronień nawykowych; jest częścią diagnostyki zespołu antyfosfolipidowego. Nie służy do rozpoznawania tocznia rumieniowatego układowego (SLE).

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku przedłużonego aPTT; u pacjentów, którzy przeszli żylne lub tętnicze stany zakrzepowo-zatorowe; u pacjentek z poronieniami nawykowymi, zwłaszcza w II i III trymestrze.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie jest potrzebne.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.