Podfrakcje lipoprotein

Inne nazwy: Podfrakcje lipoprotein LDL, podfrakcje lipoprotein HDL
Oficjalna nazwa: Podfrakcje lipoprotein, Lipoprotein Subfraction Profile
Powiązane badania: Cholesterol LDL bezpośredni, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy, Cholesterol, Apo A, Apo B, Lp(a), Triglicerydy, Homocysteina, hs-CRP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny ryzyka rozwoju choroby wieńcowej.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u osób, które w wywiadzie mają obciążenie rodzinne chorobą wieńcową lub chorobą naczyń obwodowych w młodym wieku. Także wówczas gdy lekarz próbuje ocenić ryzyko rozwoju choroby serca, a czasem w celu monitorowania skutków leczenia obniżającego poziom lipidów i/lub zmiany stylu życia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Na badanie trzeba się zgłosić na czczo (9-12 godzin).

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.