Lipaza

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Lipaza
Powiązane badania: Amylaza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu rozpoznania zapalenia trzustki lub innych chorób trzustki.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie zleca się w przypadku objawów choroby trzustki, np. silnego bólu brzucha, gorączki, utraty łaknienia lub nudności.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.