Mleczan

Inne nazwy: Kwas mlekowy
Oficjalna nazwa: Mleczan
Powiązane badania: Gazometria, Elektrolity

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie uzupełniające w wykryciu hipoksji (niedotlenienia) oraz innych schorzeń mogących powodować wzmożone wytwarzanie mleczanu bądź jego niedostateczne usuwanie z krwi.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów takich jak przyspieszony oddech, nudności i/lub wzmożona potliwość, które wskazują na niedobór tlenu lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie; również w przypadku podejrzenia sepsy, wstrząsu, ataku serca, poważnej zastoinowej niewydolności serca, choroby nerek, niekontrolowanej cukrzycy, dziedzicznej choroby metabolicznej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej; czasami z tętnicy. Rzadko próbka płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego kręgosłupa.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Lekarz może zalecić krótki odpoczynek przed pobraniem krwi; rzadziej może zlecić pobranie próbki krwi na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.