LDH

Inne nazwy: LD, Dehydrogenaza mleczanowa, LDH całkowita, izoenzymy LDH
Oficjalna nazwa: Dehydrogenaza mleczanowa całkowita i izoenzymy
Powiązane badania: CK, CK-MB, Troponiny, Mioglobina, Wskaźniki funkcji wątroby

Co się oznacza?

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest enzymem obecnym prawie we wszystkich tkankach organizmu, ale w prawidłowych warunkach tylko niewielkie ilości są wykrywane we krwi. LDH zazwyczaj pozostaje wewnątrz komórek. W chwili uszkodzenia lub rozpadu komórek dochodzi do uwolnienia LDH do krwi i aktywność enzymu we krwi rośnie. Dlatego LDH jest ogólnym wskaźnikiem uszkodzenia komórek.

Można oznaczać całkowitą aktywność LDH albo aktywność poszczególnych izoenzymów. Całkowita aktywność LDH jest sumą aktywności pięciu różnych izoenzymów (różne formy molekularne LDH). Całkowita aktywność LDH może świadczyć o uszkodzeniu tkanek, ale jest wskaźnikiem nieswoistym i nie może być wykorzystana do określenia przyczyny albo lokalizacji uszkodzenia.
Każdy z pięciu izoenzymów jest związany do pewnego stopnia z określoną lokalizacją tkankową (choć lokalizacje różnych izoenzymów nieco się na siebie nakładają). Dlatego pomiar określonego izoenzymu, wraz z innymi badaniami laboratoryjnymi, może pomóc w określeniu, jaka choroba jest przyczyną uszkodzenia tkanek i które tkanki lub narządy zostały uszkodzone. Ogólnie lokalizacja izoenzymów LDH jest następująca:

 

  • LDH-1: serce, krwinki czerwone, kora nerki, komórki zarodkowe
  • LDH-2: serce, krwinki czerwone, kora nerki (mniejsze ilości niż LDH-1)
  • LDH-3: płuca i inne tkanki
  • LDH-4: krwinki białe, węzły chłonne, mięśnie, wątroba (mniejsze ilości niż LDH-5)
  • LDH-5: wątroba, mięśnie

Aktywność wszystkich izoenzymów składa się na całkowitą aktywność LDH, LDH-2 zwykle stanowi największy odsetek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Pobranie próbki wymaga nakłucia igłą żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.

 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.