Homocysteina

Inne nazwy: Homocysteina w osoczu, Homocysteina w moczu
Oficjalna nazwa: Homocysteina
Powiązane badania: Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, Witamina B12, Foliany, Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane przy podejrzeniu niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12 lub w diagnostyce rzadkiej wady wrodzonej zwanej homocysteinurią oraz aby sprawdzić, czy dana osoba ma podwyższone ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego; u niemowląt i dzieci z podejrzeniem homocysteinurii oraz w ramach oceny ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz u osób, które przeszły zawał serca lub udar.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej; czasami dodatkowo pobierana jest próbka moczu.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Tak, na badanie należy się zgłosić na czczo.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana17.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.