HDL Cholesterol

Inne nazwy: HDL, HDL-C, "dobry" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy

Co się oznacza?

Lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) są jedną z frakcji lipoprotein, czyli kompleksów białkowo-lipidowych, które transportują cholesterol we krwi. HDL są uznawane za korzystne, ponieważ usuwają nadmiar cholesterolu i zwiększają jego degradację i eliminację z organizmu. Dlatego cholesterol HDL jest często nazywany    "dobrym" cholesterolem. Oznaczenie HDL mierzy poziom cholesterolu związanego z HDL we krwi.

Wysoki poziom cholesterolu jest związany ze stwardnieniem tętnic (miażdżycą) i chorobą serca. Wzrost poziomu cholesterolu we krwi (kiedy HDL nie usuwa wystarczających ilości) powoduje, że osiada on na ścianach naczyń krwionośnych, tworząc tak zwaną blaszkę miażdżycową, która usztywnia naczynia krwionośne i zwęża ich światło, utrudniając przepływ krwi.

Wysoki poziom HDL-C we krwi może zmniejszyć ryzyko powstawania blaszki miażdżycowej, ponieważ usuwa nadmiar cholesterolu z krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Do oznaczenia cholesterolu HDL potrzeba próbki krwi, najczęściej pobranej z żyły. Czasem mierzy się cholesterol HDL w kropli krwi uzyskanej po nakłuciu opuszki palca. Krew z opuszki palca jest najczęściej używana, gdy do oznaczenia cholesterolu wykorzystuje się przenośne urządzenie podobne do glukometru.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Jeśli badanie jest częścią profilu lipidowego krew jest pobierana 12 godzin po ostatnim posiłku. Dopuszcza się jedynie picie wody.
 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę, dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.