Ferrytyna

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Ferrytyna w surowicy
Powiązane badania: Żelazo w surowicy, TIBC, UIBC, Transferyna, Wskaźniki gospodarki żelazem, Morfologia, Hematokryt, Hemoglobina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby określić ilość żelaza zmagazynowanego w organizmie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa niedobór lub nadmiar żelaza u pacjenta.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wskazane pobranie próbki na czczo, po 12 godzinach wstrzymywania się od przyjmowania pokarmów. W tym czasie wolno pić tylko wodę.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.