Erytropoetyna

Inne nazwy: EPO
Oficjalna nazwa: Erytropoetyna
Powiązane badania: Hematokryt, Hemoglobina, RBC, Morfologia, Liczba Retykulocytów

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w różnicowaniu przyczyn niedokrwistości (anemii). Pozwala również stwierdzić, czy ilość erytropoetyny wytwarzanej przez organizm jest odpowiednia do ciężkości niedokrwistości.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa niedokrwistość spowodowaną zmniejszoną produkcją erytrocytów; u osób ze zmniejszoną produkcją erytrocytów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.