Cholesterol LDL bezpośredni

Inne nazwy: Bezpośredni LDL, "zły" cholesterol
Oficjalna nazwa: Bezpośrednie oznaczenie stężenia cholesterolu związanego z lipoproteinami o małej gęstości
Powiązane badania: LDL Cholesterol, Profil lipidowy, Cholesterol, HDL Cholesterol, Triglicerydy, Apo B

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca i ocenić skuteczność zmiany trybu życia i leczenia farmakologicznego. Aby prawidłowo ocenić poziom cholesterolu LDL u osób nie będących na czczo.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Po oznaczeniu profilu lipidowego, jeśli poziom triglicerydów u pacjenta jest znacząco podwyższony. Regularnie, aby ocenić skuteczność leczenia obniżającego poziom LDL.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale lekarz może zapytać, czy jest się na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.