Przeciwciała antykardiolipinowe

Inne nazwy: przeciwciała przeciw kardiolipinie, przeciwciała antyfosfolipidowe
Oficjalna nazwa: Przeciwciała antykardiolipinowe IgG, IgM i IgA
Powiązane badania: Przeciwciała antyfosfolipidowe, Antykoagulant toczniowy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia zespołu antyfosfolipidowego będącego przyczyną zaburzeń krzepnięcia (nadkrzepliwości krwi) i nawracających poronień oraz czasami w ramach diagnostyki innych chorób autoimmunizacyjnych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie zleca się w przypadkach wystąpienia co najmniej jednego epizodu zakrzepicy żylnej lub tętniczej, oraz niewyjaśnionej utraty ciąży, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze a także gdy występują objawy typowe dla choroby autoimmunizacyjnej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.