Białko C-reaktywne

Inne nazwy: CRP
Oficjalna nazwa: Białko C-reaktywne
Powiązane badania: hs-CRP, OB

Uwaga: Informacje na temat badania CRP wykonywanego w celu oceny ryzyka wystąpienia chorób serca znajdują się w artykule CRP wysoko czułe


W jakim celu badanie jest wykonywane?

Stwierdzenie obecności stanu zapalnego i monitorowanie odpowiedzi na leczenie. Do monitorowania zagrożenia chorobami serca niezbędne jest oznaczenie CRP metodą o wysokiej czułości (wysoko czuły CRP, hsCRP).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Gdy lekarz podejrzewa nagły stan zapalny (zapalenia stawów lub jelit), chorobę autoimmunizacyjną lub infekcje bakteryjne lub grzybicze (szczególnie po zabiegach chirurgicznych).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie jest to potrzebne.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.