CCP

Inne nazwy: przeciwciało anty-cytrulinowe, anty-CCP
Oficjalna nazwa: Przeciwciało przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom, ACPA
Powiązane badania: Czynnik reumatoidalny, Białko C-reaktywne, ANA

Co się oznacza?

Oznaczenie przeciwciał przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowanemu (CCP) jest badaniem, które umożliwia wykrycie obecności przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom we krwi. Te autoprzeciwciała są białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy w odpowiedzi na obecność cytruliny. Cytrulina jest aminokwasem, który nie jest wykorzystywany do syntezy białek, powstaje w wyniku modyfikacji argininy. Istnieją przypuszczenia, że przekształcanie argininy w cytrulinę może odgrywać rolę w autoimmunologicznym procesie zapalnym, zachodzącym w stawach w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie jest potrzebne.

 
UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem ,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne .


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.