BNP

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Peptyd natriuretyczny typu B, N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B
Powiązane badania: Markery sercowe

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Oznaczenia BNP lub NT-proBNP mogą pomóc w rozpoznaniu niewydolności serca i w ocenie jej ciężkości oraz wykluczeniu innych chorób np.: chorób płuc. Obecnie niewydolność serca rozpoznaje się na podstawie takich objawów, jak obrzęki nóg, duszność i łatwe męczenie się oraz w oparciu o badania obrazowe: zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i badania ultrasonograficzne zwane echokardiografią. Badanie to wykonuje się razem z oznaczaniem biomarkerów sercowych aby wykryć uszkodzenie serca i/lub wraz z badaniami czynnościowymi płuc w celu rozpoznania przyczyn skróconego oddechu.
Mimo to niewydolność serca jest często mylona z innymi schorzeniami. Badanie BNP lub NT-proBNP może pomóc odróżnić niewydolność serca od innych chorób, np. chorób płuc. Odpowiednie rozpoznanie jest istotne, ponieważ leczenie niewydolności jest inne niż leczenie chorób płuc i należy je rozpocząć tak szybko jak to możliwe.
Badanie BNP lub NT-proBNP jest też używane do oceny ryzyka u pacjentów zgłaszających się z bólem wieńcowym. Wykazano także, że wysokie stężenie BNP jest związane z wyższym ryzykiem zgonu lub zawału serca u osób z ostrym zespołem wieńcowym.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Badanie BNP lub NT-proBNP może być zlecone w następujących okolicznościach:

  • przez lekarza w przychodni, w przypadku objawów sugerujących niewydolność serca
  • w oddziale ratunkowym, kiedy lekarz potrzebuje szybko informacji, czy pacjent znajdujący się w ciężkim stanie choruje na niewydolność serca
  • u pacjenta leczonego z powodu niewydolności serca w celu oceny skuteczności leczenia.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, masa ciała, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale Zakresy referencyjne i ich znaczenie.

Wysokie (poza zakresem referencyjnym) wyniki badań wskazują na obecność niewydolności serca, przy czym poziom BNP lub NT-proBNP jest związany z ciężkością choroby. Wyższe wartości mogą być związane z gorszym rokowaniem. Wartości prawidłowe wskazują na inne, niż z powodu niewydolności serca, pochodzenie objawów.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?  

Stężenie BNP lub NT-proBNP spada u większości pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca przy użyciu np. inhibitorów konwertazy angiotensyny, beta-blokerów lub diuretyków. Stężenia BNP i NT-proBNP rosną wraz z wiekiem pacjenta. Stężenia NT- proBNP i BNP są podwyższone u pacjentów z niewydolnością nerek.
Mimo, że stężenie zarówno BNP, jak i NT-proBNP rośnie w dysfunkcji i niewydolności lewej komory, wyników obu badań nie można bezpośrednio porównywać. Wprawdzie BNP służy przede wszystkim rozpoznaniu niewydolności serca, jednak podwyższone stężenie u osób z ostrym zespołem wieńcowym wskazuje na podwyższone ryzyko powtórnego epizodu. Dlatego też oznaczenie BNP wykorzystuje się w ocenie ryzyka wystąpienia epizodu sercowego u osoby z ostrym zespołem wieńcowym.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.