Przeciwciała antyfosfolipidowe

Inne nazwy: APA
Oficjalna nazwa: Przeciwciała antyfosfolipidowe
Powiązane badania: PTT, Antykoagulant toczniowy, Przeciwciała antykardiolipinowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w diagnostyce nieprawidłowego krzepnięcia krwi, w ustaleniu przyczyny nawracających poronień, w diagnostyce przedłużonego aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) oraz w rozpoznawaniu zespołu antyfosfolipidowego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku przedłużonego aPTT; w razie nawracającej zakrzepicy żylnej lub tętniczej o nieznanej przyczynie; w przypadku powtarzających się utrat ciąży, zwłaszcza w II i III trymestrze.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.