ASMA

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (SMA), Przeciwciała przeciwko aktynie F
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim, przeciwciała przeciwko aktynie
Powiązane badania: ANA, AST, Bilirubina, AMA

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Badanie ASMA jest wykonuje się razem z badaniem przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), jako pomoc w rozpoznaniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Oznaczenie innych autoprzeciwciał, takich jak przeciwciała przeciwmikrosomalne wątroby i nerki typu 1 (LKM-1) czy przeciwciała przeciwmitochondrialne, mogą być również pomoce w celu rozpoznania autoimmunologiczego zapalenia wątroby i różnicowania tego schorzenia od innych przyczyn uszkodzenia wątroby. Oznaczenie przeciwciał przeciw aktynie może być wykonane jako badanie przesiewowe w kierunku autoimmunologicznego zapalenia wątroby, zamiast badania ASMA. Jeśli wynik jest dodatni, można następnie oznaczyć ASMA w celu potwierdzenia rozpoznania. Test na obecność przeciwciał przeciw aktynie jest badaniem względnie nowym i w niektórych sytuacjach może być zlecany zamiast ASMA jednak jego wyjątkowa przydatność kliniczna nie została dotychczas potwierdzona.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Badanie ASMA, jak również badanie ANA, zleca się w przypadku podejrzenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby zwykle, jeżeli u pacjenta występują objawy takie jak zmęczenie, żółtaczka (zażółcenie powłok skóry i białkówek oczu), przy jednoczesnych nieprawidłowych wynikach badań czynności wątroby (np. podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej - AST i/lub bilirubiny), które z reguły wykrywa się podczas rutynowych badań okresowych. W takim przypadku zazwyczaj zleca się oznaczenie ASMA i ANA, czasami w połączeniu z innymi badaniami, które pozwolą potwierdzić rozpoznanie i/lub wykluczyć inne przyczyny uszkodzenia wątroby. Do tych przyczyn zaliczamy infekcje (takie jak wirusowe zapalenie wątroby), przyjmowanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, działanie toksyn, choroby uwarunkowane genetycznie, choroby metaboliczne oraz pierwotną marskość żółciową.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale   Zakresy referencyjne i ich znaczenie.  

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wysokiego miana ASMA i ANA we krwi jest autoimmunologiczne zapalenie wątroby. W przypadku obecności obu rodzajów przeciwciał można wykluczyć układowy toczeń rumieniowaty (w toczniu miano ANA jest podwyższone, ale ASMA nie są obecne). Jeśli u pacjenta z klinicznymi objawami autoimmunologicznego zapalenia wątroby występują wysokie miana przeciwciał przeciwko F-aktynie, prawdopodobieństwo choroby jest bardzo wysokie. W większości przypadków, dodatni wynik  przeciwciał przeciwko aktynie idzie w parze z dodatnim wynikiem ASMA. Z uwagi na to, że aktyna jest jednym z kilku białek szkieletu komórkowego, w organizmie pacjenta mogą występować przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim nawet przy ujemnym wyniku oznaczenia przeciwciał przeciwko aktynie.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?

Miano ASMA może być niższe u dzieci i u osób z upośledzonym układem odpornościowym. Może ono również ulegać zmianom w trakcie choroby. U około 20% pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby wyniki badań na obecność ASMA, ANA lub LKM1 są ujemne. Niewielkie ilości ASMA, wraz z AMA, mogą występować u około 50% pacjentów z pierwotną marskością żółciową oraz mogą być również spotykane w innych chorobach, takich jak na przykład mononukleoza zakaźna lub w przebiegu niektórych nowotworów. Przeciwciała przeciwko F-aktynie mogą pojawiać się u około 22% pacjentów z pierwotną marskością żółciową.
Obecność ASMA, jak również przeciwciał przeciw F-aktynie i ANA wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo autoimmmunologicznego zapalenia wątroby, ale nie stanowi o rozpoznaniu. W przypadku wysokiego poziomu obu rodzajów autoprzeciwciał oraz podejrzenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby, można wykonać biopsję wątroby, pod kątem charakterystycznych uszkodzeń i zwłóknień w tkance wątrobowej.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.