ALT

Inne nazwy: Transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa, GPT, AlAT
Oficjalna nazwa: Aminotransferaza alaninowa
Powiązane badania: ALP, GGT, Bilirubina, Wskaźniki funkcji wątroby, Albumina, Białko całkowite

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Jako badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?
Kiedy lekarz podejrzewa u pacjenta uszkodzenie wątroby.

 

Jak się pobiera próbkę do badania? 
Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana03.01.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.