AFP

Inne nazwy: AFP, całkowita AFP, AFP-L3%
Oficjalna nazwa: Alfa-fetoproteina, Alfa-fetoproteina-L3% (jedna z form)
Powiązane badania: CEA, hCG, WZW typu B - badania, WZW typu C - badania, Markery nowotworowe, AFP Maternal

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Badanie wykonuje się w celu wykrycia oraz monitorowania leczenia pierwotnych nowotworów wątroby, nowotworów zarodkowych jąder i jajników.

Kiedy badanie jest wykonywane?
Badania wykonywane jest przy podejrzeniu nowotworu złośliwego wątroby, jąder lub jajników, a także gdy pacjent poddany był uprzednio terapii przeciw jednemu z tych nowotworów lub jest w trakcie leczenia oraz powinno być wykonywane u pacjentów z przewlekłym zapaleniem lub marskością wątroby.

Jak się pobiera próbkę do badania?
Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.