ACTH

Inne nazwy: Kortykotropina
Oficjalna nazwa: Hormon adrenokortykotropowy
Powiązane badania: Kortyzol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest przydatne w diagnostyce chorób przysadki mózgowej i nadnerczy, takich jak zespół Cushinga, choroba Cushinga, choroba Addisona, guzy nadnerczy, guzy przysadki mózgowej.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane u pacjentów, u których występują objawy związane z nadmierną bądź niedostateczną syntezą kortyzolu lub kiedy lekarz podejrzewa zaburzenia hormonalne spowodowane zaburzeniami funkcji przysadki lub nadnerczy.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować ?

Lekarz może wydać zlecenie wykonania badania na czczo (ostatni posiłek zjedzony poprzedniego wieczora). Krew pobiera się zazwyczaj około godziny 8 rano.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.