A1c

Inne nazwy: Hemoglobina A1c, HbA1c, Glikohemoglobina, Hemoglobina glikowana
Oficjalna nazwa: A1c
Powiązane badania: Glukoza, Fruktozamina, Mikroalbuminuria

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu monitorowania przebiegu cukrzycy u chorego i pomocy w decyzjach terapeutycznych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Przy rozpoznaniu cukrzycy i później 2 do 4 razy w roku.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.