Opis

W Stanach Zjednoczonych w zakres rutynowych badań wykonywanych u noworodków wchodzi wiele oznaczeń laboratoryjnych. Są one bardzo cenne, ponieważ pomagają w wykryciu chorób i zaburzeń jeszcze przed wystąpieniem objawów i poważnych powikłań. Wczesne wykrycie chorób umożliwia ich leczenie i może zapobiegać wystąpieniu poważnych problemów zdrowotnych.
 

Choroby wrodzone

Wiele chorób obecnych już od urodzenia (wrodzone) może mieć wpływ na zdrowie i dobrostan dziecka. Większość z nich występuje bardzo rzadko, lecz może powtarzać się częściej w niektórych rodzinach lub grupach etnicznych. Mogą to być zaburzenia metaboliczne, w których organizm noworodka ma problemy z przetwarzaniem pewnych składników odżywczych, zaburzenia hormonalne (endokrynologiczne) czy też związanie z wytwarzaniem nieprawidłowych form hemoglobiny, czyli białka rozprowadzającego tlen w organizmie. Niektóre z tych chorób są nieuleczalne, lecz wiele z nich można kontrolować w taki sposób, aby dziecko mogło prowadzić w miarę niezakłócony tryb życia.

Noworodki można poddać rutynowym badaniom przesiewowym w kierunku wielu z tych chorób jeszcze przed wypisem ze szpitala. Do przeprowadzenia badań wystarczy kilka kropli krwi.
 

Choroby zakaźne

W Stanach Zjednoczonych u noworodków wykonuje się badania w kierunku dwóch chorób zakaźnych: HIV i zapalenia wątroby typu B. Zazwyczaj badania te wykonuje się tylko wtedy, gdy choruje matka, lub jeżeli podczas ciąży matka nie była badana, przez co jej status nie jest znany. W niektórych stanach badanie w kierunku wirusa HIV u noworodków jest obowiązkowe. Wprawdzie u wielu noworodków nie występują objawy choroby, jednak do zakażenia może dojść podczas ciąży lub porodu. Leczenie mające na celu ochronę zdrowia noworodka można wprowadzić wkrótce po urodzeniu.

Oprócz badań laboratoryjnych u noworodków zazwyczaj wykonuje się również inne badania mające na celu ocenę stanu zdrowia. Więcej informacji na ich temat znajduje się w artykule Newborn Care in the Delivery Room znajdującym się na stronie internetowej fundacji March of Dimes (artykuł w języku angielskim).

Dalsze informacje dotyczące medycyny profilaktycznej i kroków, które można podjąć, aby zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie znaleźć można w artykule Dobrostan i profilaktyka w erze odpowiedzialności pacjenta


Linki do stron obcojęzycznych

KidsHealth.org: Newborn Screening Tests

MedlinePlus Medical Encyclopedia: Newborn screening tests


Baby’s First Test: Newborn Screening


CDC: Newborn Screening Can Help Prevent ProblemsŹródła wykorzystane w niniejszym artykule

KidsHealth. Newborn Screening Tests. Dostępne online na stronie internetowej http://kidshealth.org/parent/system/medical/newborn_screening_tests.html# przez http://kidshealth.org/. Dostep maj 2012.

Baby's First Tests. Dostępne online na stronie internetowej at http://www.babysfirsttest.org/screening-facts przez http:/www.babysfirsttest.org Dostep maj 2012.

March of Dimes. Newborn Screening Tests. Dostępne online na stronie internetowej http://www.marchofdimes.com/professionals/bringinghome_screening.html przez http://www.marchofdimes.com/. Dostep maj 2012.

Executive Summary. Genet Med. 2006 May; 8(Suppl 1): 1S–11S. Dostępne online na stronie internetowej http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111605/?tool=pubmed przez http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Dostep maj 2012.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.08.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.