Opis

Po wykonaniu badań przesiewowych noworodków w pierwszym tygodniu życia, zwykle nie ma potrzeby wykonywania innych badań przesiewowych u niemowląt, o ile nie występują u nich objawy choroby.

W menu powyżej podane są linki do artykułów dotyczących chorób, w kierunku których można wykonać badania przesiewowe u niemowląt. W artykułach tych zebrane są zalecenia wydane przez różne organizacje prozdrowotne, jednak nie wszystkie z tych zaleceń pokrywają się ze sobą. Dlatego też podczas rozmowy z lekarzem na temat wykonania badań należy wziąć pod uwagę stan zdrowia dziecka i występujące u niego czynniki ryzyka.

Dalsze informacje na temat badań u dzieci można znaleźć w artykułach: Świetlana przyszłość: wytyczne dotyczące nadzorowania stanu zdrowia i niemowląt, dzieci i młodzieży. Przewodnik podręczny.
Dalsze informacje dotyczące medycyny profilaktycznej i kroków, które można podjąć, aby zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie znaleźć można w artykule: Dobrostan i profilaktyka w erze odpowiedzialności pacjenta.


 

Źródła

Schedules for children and adolescents—United States, 2008 (policy statement). Jan 2008. Pediatrics 121(1):219-220.

Hagan JF, Shaw JS and Duncan PM, eds. Bright Futures Guidelines: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents (3rd ed.). 2008. Elk Grove Village, Ill: American Academy of Pediatrics.

Green M and Palfrey JS. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, Pocket Guide (2nd rev.). 2002. National Center for Education in Maternal and Child Health. Dostępne online na stronie internetowej http://www.brightfutures.org/. Ponowny dostęp 3 grudnia 2007.

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Preventive services for children and adolescents. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2007 Oct.

Biagioli F et al. What are appropriate screening tests for infants and children? Sep 2006. Journal of Family Practice 55;9:803-808.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.