Lista zalecanych badań przesiewowych


Badania przesiewowe, zwane inaczej skriningowymi (z ang. screening) odgrywają strategiczną rolę w medycynie i są ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej.
Ilość, rodzaj a także częstotliwość zalecanych badań przesiewowych jest różna w zależności od wieku. Dlatego też dział badań skriningowych został podzielony na 7 grup wiekowych.

Oddzielnie usytuowano badania wykonywane przed i podczas ciąży – ciąża i badania prenatalne, gdyż stanowią one dogłębne spojrzenie na unikatową gamę zalecanych do zrealizowania testów.

 

 

Badania przesiewowe - noworodki


Badania rutynowe:

Zaburzenia wrodzone i genetyczne

W przypadku ryzyka:

Choroby zakaźne

 
Badania przesiewowe - niemowlęta


W przypadku ryzyka:

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Zatrucie ołowiem

Gruźlica

 

 

 
Badania przesiewowe - dzieci w wieku od 2 do 12 lat


Badania rutynowe:

Otyłość

W przypadku ryzyka:

Cukrzyca

Wysokie stężenie cholesterolu

Zatrucie ołowiem

Gruźlica

Badania przesiewowe - młodzież w wieku 13-18 lat


Badania rutynowe:

Otyłóść

W przypadku ryzyka:

Chlamydia i rzeżączka

Cukrzyca

Wysokie stężenie cholesterolu

HIV

Gruźlica

Badania przesiewowe - dorośli w wieku 19-29 lat


Badania rutynowe:

Rak piersi

Rak szyjki macicy

Chlamydia i rzeżączka

Wysokie stężenie cholesterolu

HIV

Otyłość

W przypadku ryzyka:

Cukrzyca

Gruźlica

Badania przesiewowe - dorośli w wieku 30-49 lat


Badania rutynowe:

Rak piersi

Rak szyjki macicy

Wysokie stężenie cholesterolu

HIV

Otyłość

W przypadku ryzyka:

Chlamydia i rzeżączka

Rak jelita grubego

Cukrzyca

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Rak stercza

Gruźlica

  Badania przesiewowe - dorośli w wieku 50 lat i więcej


Badania rutynowe:

Rak piersi

Rak szyjki macicy

Rak jelita grubego

Cukrzyca

Wysokie stężenie cholesterolu

HIV

Otyłość

Osteoporoza

Zaburzenia czynności tarczycy

W przypadku ryzyka:

Chlamydia i rzeżączka

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Rak stercza

Gruźlica

Badania wykonywane w ciąży oraz badania prenatalne


Badania wykonywane przed poczęciem

Pierwszy trymestr (do 12 tygodni)

Drugi trymestr (13 – 27 tygodni)

Trzeci trymestr (od 28. tygodnia do porodu, około 40 tygodnia)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.