Polska strona LTO

Serwis LabTestsOnline stanowi źródło rzetelnych i stale aktualizowanych informacji na temat diagnostyki laboratoryjnej. Został on przygotowany tak, aby pomóc pacjentom i ich opiekunom lepiej zrozumieć medyczne badania laboratoryjne stosowane w całym procesie opieki zdrowotnej, począwszy od badań przesiewowych, postawienia trafnej diagnozy, poprzez podjęcie właściwego leczenia, aż po monitorowanie stanu chorego i właściwego kierowania jego terapią.

Najważniejsze doniesienia

Badacze twierdzą, że badania przesiewowe na obecność zapalenia wątroby typu C należy wykonywać u wszystkich dorosłych

W oparciu o badania przeprowadzone u prawie 5000 pacjentów oddziału ratunkowego w szpitalu Johns Hopkins, badacze zalecają wykonywanie badań przesiewowych na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C  (HCV) u wszystkich dorosłych powyżej 18. roku życia.  Wdrożenie tej rekomendacji oznaczałoby identyfikację nawet do 25% osób z nierozpoznanym zakażeniem HCV, ...

Czy wszystkie dzieci i młodzież należy poddawać badaniom przesiewowym w kierunku podwyższonego poziomu cholesterolu?

Według amerykańskiej organizacji zajmującej się promocją działań prewencyjnych w ochronie zdrowia (ang. U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF), nie ma obecnie wystarczających dowodów przemawiających za lub przeciw rutynowym badaniom przesiewowym w kierunku podwyższonego poziomu cholesterolu w całej populacji dzieci  i młodzieży. Organizacja, w której skład wchodzą ...

Dziesięć najważniejszych informacji o badaniach laboratoryjnych

W ramach Tygodnia Diagnostów laboratoryjnych (24-30 kwietnia 2016), poprosiliśmy kilku specjalistów z tej dziedziny, aby stworzyli listę najważniejszych z punktu widzenia pacjenta i lekarza informacji dotyczących badań laboratoryjnych.  Oto pierwsza dziesiątka: Badania laboratoryjne powinny  być wykonywane przez diagnostów laboratoryjnych (Patrz ...

Oznaczenie cholesterolu: czy konieczne jest pobieranie krwi na czczo?

W czasopismach European Heart Journal i Clinical Chemistry opublikowano nowe wytyczne, według których pobranie krwi od pacjenta do oznaczenia stężenia cholesterolu nie musi odbywać się na czczo. Zalecenia przyjęły formę wspólnego oświadczenia Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Europejskiej Federacji Medycyny Laboratoryjnej. Żadna z instytucji amerykańskich nie opublikowała dotychczas wytycznych zalecających taką zmianę.