Inne określenia: zapalenie opon mózgowych, meningokokowe zapalenie opon mózgowych


Co to jest?

Zapalenie opon mózgowych to stan zapalny trzech błon (opon) otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Zapalenie mózgu to stan zapalny obejmujący tkanki mózgu.. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu obejmuje jednocześnie obydwa te organy. Stany te wywołane są zakażeniem o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym lub pasożytniczym. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mózgu może być ostre lub przewlekłe. Nasilenie choroby waha się od łagodnego i samoistnie ustępującego, po przypadki śmiertelne. Towarzyszący jej stan zapalny i obrzęk wzmaga ucisk na mózg i tkankę nerwową. Stan ten może spowodować upośledzenie czynności lub nieodwracalnie uszkodzenie nerwów oraz układów przez nie kontrolowanych. 

 

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie mózgu może spowodować uszkodzenie bariery krew-mózg, która oddziela mózg od krążącej krwi i kontroluje wymianę substancji pomiędzy krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym. Bariera krew-mózg zapobiega przedostawaniu się dużych cząsteczek, toksyn oraz krwinek do mózgu. Jej uszkodzenie powoduje, że do płynu mózgowo-rdzeniowego przedostać się mogą krwinki białe i czerwone, substancje z układu odpornościowego, toksyny, zwiększona ilość białek oraz mikroorganizmy powodujące stany zapalne.

 Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) to bezbarwna, wodnista ciecz, która w prawidłowych warunkach swobodnie opływa mózg i rdzeń kręgowy. W przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu przepływ PMR może zostać spowolniony lub utrudniony, co powoduje wzrost jego ciśnienia, zwiększony ucisk na mózg i rdzeń kręgowy oraz zmniejszenie dopływu krwi do mózgu.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.