Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl


Co to jest?

Rzeżączka – jest jedną z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową, czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Nosicielami choroby są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, największą grupę stanowią osoby pomiędzy 15 a 25 rokiem życia.  Okres inkubacji wynosi od 2 do 7dni.  Obraz kliniczny w typowym zakażeniu to przede wszystkim ropne zmiany z wydzieliną z cewki moczowej często połączone z zaburzeniami mikcji. Oprócz ostrego zapalenia cewki moczowej bakterie te mogą powodować: zapalenie szyjki macicy, gruczołu krokowego, ropnie okołocewkowe, zapalenie jajników, jąder, gardła i odbytu. Do zakażenia może także dojść u noworodków w trakcie porodu od chorej matki, prowadzać do gonokokowego zapalenia spojówek, któremoże być przyczyną trwałego uszkodzenia wzroku. Nieleczone zakażenie może prowadzić do niepłodności i innych powikłań. Rzeżączkę leczy się antybiotykami.

  

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.