Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

 

Co to jest?

Kiła należy do chorób przenoszonych drogą płciową, wywołuje ją bakteria krętek blady (Treponema pallidum). Do zakażenia dochodzi głownie w trakcie stosunków seksualnych,  ale także ciężarna matka może przenieść zakażenie na płód (kiła wrodzona).  Krętek blady dostaje się do organizmu przez przenikanie nienaruszonej błony śluzowej lub przez otarcie naskórka.Okres inkubacji wynosi od 2 do 4 tygodni. Pierwszym objawem jest niebolesny pęcherzyk lub owrzodzenie (zmiana pierwotna), które goi się samoistnie. Nieleczona choroba ma wieloletni przebieg, może szerzyć się w całym organizmie i powodować ciężkie uszkodzenia narządów. Kiłę leczy się antybiotykami.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.