Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań
laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

 

Co to jest?

Ciąża to okres rozwoju płodu w macicy kobiety, zakończony porodem. W okresie tym wykonuje się wiele badań klinicznych -począwszy od momentu rozpoznania ciąży aż po pierwsze dni życia noworodka. Niektóre z nich wykonuje się rutynowo w określonych fazach ciąży, inne zlecane są w miarę potrzeb, w celu wykrycia problemów i leczenia stanów chorobowych powstałych w tym okresie. Wykonanie pewnych badań proponuje się kobietom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na wiek lub tryb życia, inne zaś zleca się w oparciu o historię chorób przyszłej matki i jej partnera oraz o wywiad rodzinny.

Badania te wykonuje się w celu rozpoznania występujących problemów zdrowotnych, które mogą mieć ujemny wpływ na zdrowie matki lub dziecka, w celu bieżącego wykrywania problemów, lub też jako element oceny ryzyka wystąpienia u dziecka nieprawidłowości hormonalnych lub genetycznych.

Większość badań rutynowych odnosi się do zakażeń lub stanów, które należy wyleczyć przed zajściem w ciążę albo też leczyć i/lub monitorować u ciężarnej.
Poniżej zawarto informacje dotyczące wielu badań rutynowych oraz pewnych badań wykonywanych w razie potrzeby. Należy jednak pamiętać, że w oparciu o dane medyczne jakie posiada lekarz, może on zlecić również wykonanie innych badań, nie wymienionych w niniejszym artykule.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.09.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.