Co to jest?

Menopauza to okres w życiu kobiety, gdy przestaje ona miesiączkować i nie może już zajść w ciążę. Menopauza może wystąpić już po 35. roku życia, ale z reguły rozpoczyna się przed 50. rokiem życia. Wówczas to jajniki kobiety - narządy wytwarzające komórki jajowe, przestają produkować zarówno komórki jajowe, jak i żeńskie hormony płciowe.

U kobiet w wieku rozrodczym aktywność hormonów FSH (folikulotropowego), LH (luteinizującego), estradiolu i progesteronu powoduje comiesięczne uwalnianie komórki jajowej z jajników i regulowanie cyklu miesięcznego lub wspieranie początkowej fazy ciąży. Kiedy kobieta wchodzi w okres przekwitania, jajniki przestają produkować hormony, co prowadzi do ustania miesiączki.


Początkowa faza menopauzy nosi nazwę premenopauzy, może się rozpocząć u kobiet w piątej dekadzie życia, chociaż czasami występuje wcześniej, przed 40. rokiem życia. Jest to proces postępujący stopniowo, który może trwać od dwóch do pięciu lat. W tym czasiestężenie hormonów może ulegać znacznym wahaniom, a miesiączka i jajeczkowanie stają się nieregularne. Czasami przerwy wynoszą nawet kilka miesięcy. Należy pamiętać, że w okresie premenopauzy kobieta nadal może zajść w ciążę, chociaż jest to mniej prawdopodobne.

Kiedy od ostatniej miesiączki upłynie rok, okres premenopauzy uznaje się za zakończony i kobieta wchodzi w okres pomenopauzalny. Jajniki przestają wytwarzać estradiol i progesteron, kobieta nie jajeczkuje i nie może już zajść w ciążę. Wprawdzie jest to normalnym elementem procesu starzenia, jednak z menopauzą i okresem pomenopauzalnym związane są pewne kwestie zdrowotne:

Objawy menopauzy i zaburzenia hormonalne, które występują przed 40. rokiem życia określano mianem przedwczesnej menopauzy. Obecnie stosuje się termin „przedwczesna niewydolność jajników” lub „pierwotna niewydolność jajników”. Niektóre kobiety znajdujące się w tym stanie nadal mogą zajść w ciążę.

Menopauza jest naturalnym etapem procesu starzenia się kobiety. Może ona jednak wystąpić z innych powodów, jak na przykład usunięcie jajników w wyniku choroby nowotworowej. Inne przyczyny mogące spowodować menopauzę to endometrioza, nadmierna ekspozycja na promieniowanie, chemioterapia, zaburzenia czynności przysadki mózgowej czy bardzo zły ogólny stan zdrowia.

 

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.