Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

 

Co to jest?

Niepłodność to stan kliniczny lub choroba układu rozrodczego powodująca niemożność zajścia w ciążę. O niepłodności mówi się zazwyczaj po okresie 12 miesięcy, jeżeli pomimo regularnego współżycia seksualnego bez użycia środków antykoncepcyjnych (szczególnie w okresie jajeczkowania) nie dochodzi do zapłodnienia. Innym rodzajem niepłodności jest niemożność donoszenia ciąży i urodzenia żywego dziecka.

Problemy z płodnością mogą wystąpić na różnych etapach procesu poczęcia - podczas dojrzewania lub uwalniania komórki jajowej, w trakcie zapłodnienia lub przemieszczania się zapłodnionej komórki jajowej z jajowodu do macicy, w momencie zagnieżdżania się embrionu w błonie śluzowej macicy. Problemy mogą być również wynikiem czasu odbycia stosunku lub warunków fizycznych po poczęciu. Układ rozrodczy kobiety składa się z pochwy, szyjki macicy, macicy, jajowodów, jajników i sromu (zewnętrzna część układu). Męskie narządy płciowe składają się z jąder, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych, gruczołu sterczowego i prącia. Istotną rolę odgrywają również hormony kontrolujące rozmnażanie (wytwarzane przez podwzgórze, przysadkę, gruczoł tarczowy oraz jajniki i jądra).

Zjawisko to dotyka około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym, w Polsce jest  to około 1,5 mln par Przyczyna może leżeć po stronie mężczyzny (w około 40% przypadków), kobiety (w około 40% przypadków); w pozostałych 20% przypadków przyczyna leży po obu stronach, lub jest nieznana.

Aby doszło do zapłodnienia, w jednym z jajników musi dojrzeć komórka jajowa, która następnie zostaje uwolniona. Kobiety rodzą się z określoną liczbą 200 000 do 400 000 pęcherzyków wytwarzających komórki jajowe. Na początku każdego cyklu miesięcznego dochodzi do stymulacji i kilku pęcherzyków przez hormon folikulotropowy (FSH), w wyniku czego komórki dojrzewają. Wzmaga się również wytwarzanie estrogenu, które swój szczyt osiąga w 14 dniu cyklu, powodując narastanie błony śluzowej w macicy. W tym samym czasie wzrasta poziom hormonu luteinizującego (LH), w wyniku czego dochodzi do uwolnienia komórki jajowej (owulacji). W każdym cyklu uwalniana jest jedna komórka jajowa. W wieku rozrodczym organizm kobiety uwalnia około 400 komórek jajowych. Komórka jajowa przemieszcza się przez jajowód i zostaje zapłodniona przez plemnik, tworząc embrion. Embrion przemieszcza się do macicy, gdzie dochodzi do jego zagnieżdżenia w pogrubionej błonie śluzowej (endometriumm). Wraz z rozwojem embriona powstaje łożysko, mające za zadanie odżywianie płodu przez cały czas trwania ciąży. Niepłodność może być związana z jednym lub kilkoma etapami tego procesu.

Wprawdzie dokładna przyczyna niepłodności nie jest znana, jednak istnieje kilka najczęściej spotykanych, jak na przykład endometrioza lub powikłania po chorobach przenoszonych drogą płciową. Inna przyczyna to choroby lub infekcje jednego z partnerów. Na płodność wpływać może również sposób odżywiania, ogólny stan zdrowia, tryb życia oraz czynniki środowiskowe. Jedne z najczęstszych zaburzeń to nieprawidłowe nasienie, uszkodzenia jajowodów, zaburzenia jajeczkowania oraz nieprawidłowy śluz szyjki macicy. W około 10% przypadków przyczyna niepłodności pozostaje nieznana.

Istotnym czynnikiem jest również wiek, szczególnie w przypadku kobiet. Uważa się, że uszkodzenia DNA w komórce jajowej lub w nasieniu mają związek z wiekiem. Oprócz tego z wiekiem dochodzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej. Okres najwyższej płodności u kobiety przypada na wczesne lata 20-te. Kiedy kobieta dochodzi do okresu przekwitania, liczba dostępnych czynnych komórek jajowych jest bardzo niewielka, lub też nie ma ich wcale. Wraz z wiekiem u mężczyzny zmniejsza się liczba i ruchliwość plemników w nasieniu, co ujemnie wpływa na szansę zapłodnienia.

Badania niepłodności są kompleksowe, drogie i czasochłonne. W celu ustalenia przyczyny, oboje partnerów musi często przejść dokładne badania fizykalne, badania krwi, ocenę trybu życia i/lub badania ultrasonograficzne.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.