Informacje dotyczące badań laboratoryjnych, często nie są dostępne lub są trudne do zlokalizowania. Nawet, kiedy szukanie informacji na ten temat, uwieńczone jest sukcesem, czasem okazuje się, iż wyniki wyszukiwania nie odpowiadają potrzebom pacjentów i ich rodzin. Głównym celem Lab Tests Online PL jest zmiana tej sytuacji.

Strona ta, została zaprojektowana jako pewne i wystarczające źródło aktualnych informacji dotyczących badań laboratoryjnych, niezbędnych dla zrozumienia i poprawnego zarządzania zdrowiem. Skoncentrowaliśmy się, na klinicznych badaniach laboratoryjnych i tematach związanych z tym zagadnieniem. Na tej stronie internetowej znajdują się:

Badania Rdzeniem strony Lab Tests Online PL jest biblioteka badań laboratoryjnych, które dostarczą podstaw pomocnych w zrozumieniu, dlaczego test został zaordynowany oraz jak należy interpretować jego wyniki. Wyjaśniamy również, jakiego rodzaju próbka potrzebna jest do wykonania określonego badania oraz dostarczamy odpowiedzi na często zadawane pytania.

Choroby i ich uwarunkowania Strona Lab Tests Online PL zawiera również bibliotekę zwięzłych opisów chorób wraz z odnośnikami do typowych badań laboratoryjnych, jakie są w ich przypadkach wykonywane.

Badania przesiewowe Z kilkoma wyjątkami takimi jak badanie cholesterolu czy wymaz z szyjki macicy, nie ma zgody, co do zapobiegawczych (lub prewencyjnych) badań przesiewowych. Wiele organizacji dokładnie rozważało ten temat, jednak w końcu kwestia takich badań, jest do uzgodnienia między pacjentem, a lekarzem. Zgromadziliśmy rekomendacje od szeregu organizacji, które mogą pomóc w przygotowaniu takich badań.

Wiadomości  Rozwój techniki ma ogromny wpływ na kliniczne badania laboratoryjne. Od udoskonaleń w dziedzinie prowadzenia klinicznych prac badawczych, przez rozwój testów do użytku domowego, aparatów i narzędzi, po obiecujące technologie Internetu (umożliwiające tworzenie stron takich jak ta). Wszystko to, ma bezpośredni wpływ na pacjentów. Będziemy zbierać i podsumowywać aktualne informacje z najważniejszych źródeł i uzupełniać je o prace oryginalne.

 

Artykuły szczegółowe  Czym są zakresy normalne? I jaki ma to wpływ zdrowie? Jak sobie radzić z niepokojem czy dyskomfortem związanym z dostarczaniem próbki do badania? W jakim stopniu można zaufać testom przeznaczonym do wykonywania w domu? Pytania i odpowiedzi w artykułach stworzonych specjalnie dla Lab Tests Online, pozwolą spojrzeć na te zagadnienia z szerszej perspektywy i lepiej zrozumieć badania laboratoryjne.

 

Laboratorium Ta część infrastruktury opieki zdrowotnej jest dla większości pacjentów tajemnicą. Postaramy się uchylić rąbka tajemnicy i przybliżyć prawdziwy świat wewnątrz laboratorium, ponieważ bez nich wiele diagnoz byłoby zredukowanych do zgadywanki, a wczesne wykrycia objawów oraz zapobieganie chorobom niemożliwe. Mamy nadzieję, iż strona Lab Tests Online PL ułatwi i umili pacjentom przejście przez badania laboratoryjne i pozwoli docenić wysiłek wielu osób włożony w jej opracowanie.

Wyszukiwanie i Menu Na każdej stronie serwisu Lab Tests Online PL, z wyjątkiem strony głównej, u góry strony znajdują się trzy rozwijane menu "Badania", "Choroby i ich uwarunkowanie" oraz "Badania przesiewowe". Każde z nich jest oddzielnym zbiorem informacji na dany temat. Na stronie głównej biblioteki te znajdują się po prawej stronie ekranu w formie przewijanych okienek. Podczas wyszukiwania informacji bardzo pomocne jest też okienko "Znajdź", znajdujące się na górze każdej strony.

Informacje zewnętrzne i usługi Podczas tworzenia strony Lab Tests Online, staraliśmy się umieszczać na niej linki (łącza) do innych stron internetowych, na których można znaleźć jeszcze więcej informacji dotyczących danej choroby i jej leczenia. Podajemy również linki do serwisów internetowych dostarczanych przez strony inne niż Lab Tests Online PL. Linki będą umieszczane w stosownych i adekwatnych do tematu miejscach. Staraliśmy się poprzez linki kierować pacjentów do stron internetowych, które znamy i którym ufamy. Ponieważ nasze źródła są ograniczone, nie byliśmy w stanie dotrzeć do wyczerpującej ilości linków. Wszelkie sugestie dotyczące dodatkowych łączeń do wiarygodnych informacji czy przydatnych serwisów są oczywiście mile widziane.

Wyślij swoje uwagi Wreszcie, jesteśmy bardzo ciekawi, w jakim stopniu strona Lab Tests Online okazała się przydatna. Prosimy o poświęcenie chwili i wysłanie nam swoich komentarzy i opinii dotyczących serwisu. 

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 17.05.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.