AKTUALNI SPONSORZY

Wyprodukowanie strony Lab Tests Online PL nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego oraz zaangażowania w sprawy publiczne następujących firm:

 

ABBOTT 
logo Bayer HealthCare
 
BECKMAN COULTER
 
BIOKSEL
 
Biomedica
BIOMERIUEX
 
 
COMESA
 
CORMAY
 
DIAHEM
 
HANDPROD
 
HORIBA
 
J&J 
POINTE
 
 
 
PROSCIENTIUM
 
RADIOMETER
 
ROCHE

 
SIEMENS
 
SYSMEX
 

 LABIN

 
   

 
 

Do powstania strony przyczynili się również:

 

 

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 20.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.