MedTech Polska

 

Józef L. Jakubiec

Dyrektor Generalny


MedTech Polska

ul. Wiejska 7 lok. 15
00-480 Warszawa

tel. +48 22 627 10 28
 


Redakcja techniczna i Internet edytor

Sylwia Szelągowska
Asystentka Dyrektora Generalnego i Zarządu

Beata Toborek
Asystentka Dyrektora Generalnego i Zarządu

MedTech Polska

ul. Wiejska 7 lok. 15
00-480 Warszawa

tel. +48 22 627 10 28
 


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 23.01.2009

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.