RDW

Powiązane badania: Morfologia, RBC

Wskaźniki czerwonokrwinkowe to wyniki pomiarów lub obliczeń dotyczące czerwonych krwinek (erytrocytów). Wskaźniki te  są elementami badania morfologii krwi, wykonywanego powszechnie w różnych celach.Więcej informacji na temat morfologii krwi i wskaźników czerwonokrwinkowych znajduje się na stronie poświęconej morfologii krwi , w rozdziale "Badanie: W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?".